Materialy

Cosc

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Przemocy domowej, seksualnej i przemocy opartej o płeć - www.cosc.ie

oireachtas

Strona internetowa Parlamentu Irlandzkiego która zawiera informacje na temat odpowiedniego ustawodawstwa - www.oireachtas.ie

Wave Logo

Kobiety Przeciwko Przemocy Europa - www.wave-network.org/

SAFE Ireland

SAFE Ireland jest jedyną organizacją reprezentującą pierwszą linię organizacji krajowych przeciwko przemocy domowej w Irlandii - http://www.safeireland.ie

Citizens Information Centre

Citizens Information Centre, Wexford: udziela informacji o serwisach publicznych i uprawnieniach w Irlandii

Podziękowania dla WexfordHub.com za użyczenie fotografii Wexford.