O nas

Zakres działalności

The Network skupia uwagę na temacie przemocy domowej używając definicji Agencji Tusla Child & Family: “przemoc domowa i seksualna jest to zagrożenie użycia lub użycie fizycznej, emocjonalnej, psychologicznej i seksualnej przemocy w bliskich związkach pomiędzy dorosłymi”.

Członkostwo

The Network jest otwarte dla każdej agencji, organizacji lub grupy reprezentującej tych, którzy wspierają i pracują z osobami dotkniętymi przemocą domową. Członkostwo w The Network jest reprezentacyjne tj. członkowie powinni reprezentować swoją agencję/organizację i powinni być zdolni do podejmowania decyzji w imieniu swojej agencji lub organizacji. W przypadkach gdzie nie ma zorganizowanej reprezentacji lub gdy nie ma do tego struktury, reprezentacja może być nieoficjalna.

Członkostwo w The Network jest sprawdzane rocznie. Następujące organizacje/agencje/grupy są obecnie (lipiec 2014) reprezentowane w The Network.

 • Access 2000
 • Citizens Information Centre
 • FDYS (Ferns Diocesan Youth Service)
 • Gardai
 • Gorey Family Resource Centre
 • MEND (Men Ending Domestic Abuse)
 • Polish community representative
 • Tusla Child & Family Agency
 • Taghmon Family Resource Centre
 • Welfare
 • Wexford Adult Mental Health Service
 • Wexford Borough Council
 • Wexford County Council
 • Wexford ICA
 • Wexford Rape & Sexual Abuse Support Service
 • Wexford Traveller Community Health Programme
 • Wexford Women’s Refuge
Wexford

Jak działa The Network

Koordynator w The Network organizuje cztery spotkania rocznie. Spotkania są organizowane w różnych miejscach, gdzie przynależne organizacje na przemian prowadzą spotkania. Do wykonania tegorocznych zadań zostały powołane trzy grupy robocze.

Zadania

Wexford Support Network zidentyfikowało trzy główne obszary pracy na rok 2014;

 1. Wymiana informacji / współpraca
 2. Promowanie edukacji
 3. Prace nad przepisami